Sexologisk rådgivning

Den viktige samtalen

Seksuelle problemstillinger

 • Kjønnsidentitet og annen LHBTQAI+ spørsmål og utfordringer
 • Lystproblematikk
 • Seksualitet i alderdommen
 • Seksualitet i parforhold
 • Barn og seksualitet
 • Sykdom, smerte og seksualitet
 • Seksuelt skadelig atferd
 • Overgrep/misbruk
 • Ereksjonssvikt
 • Orgasmeutfordringer
 • Tidlig sædavgang
 • Ulike tenningsmønstre/filier
 • Seksuell avhengighet
 • Seksualopplysning
 • Skamfølelse
 • Kjønnslemlestelse
 • Tvangsekteskap
 • Sexkjøp og salg
 • Funksjonshemning
 • Psykiskutviklingshemning
 • Råd og veiledning til foresatte, fosterforeldre, instanser o.l
 • Koordinering av tjenestetilbud ved behov
 • Kollegaveiledning og opplæring av ansatte
 • Andre seksuelle utfordringer/dysfunksjoner

Er ikke din utfordring nevnt i oversikten, eller er du på annen måte i tvil om FOSH er riktig rådgiver for deg, ta kontakt så avklarer vi dette sammen.

Hvorfor jobbe med seksuell helse?

Alle mennesker er født med en seksualitet, og en seksuell helse. Så mange som 11% av befolkningen har til en hver tid et seksuelt problem. En sexolog kan hjelpe enkeltpersoner, par og familier til å løse disse utfordringene, og fremme livskvalitet.

Helsedirektoratet uttaler følgende:
«Et godt seksualliv er av stor betydning for enkeltindividets velvære og for å etablere og bevare nære relasjoner.
Det er komplekse vekselvirkninger mellom seksualitet og den generelle helsetilstanden, hvor begge kan påvirke hverandre i positiv eller negativ retning. God seksuell helse ser ut til å være en ressurs og beskyttelsesfaktor som fremmer livskvalitet og mestringsferdigheter.» 

Hva er seksualitet?

WHO's definisjon fra 1986 er like gjeldende i dag:
"Seksualiteten er en integrert del av ethvert menneskes personlighet. Seksualiteten er et grunnbehov som utgjør et aspekt av å være menneske, og som ikke kan skilles fra andre livsaspekter.
Seksualitet er ikke det samme som samleie eller evnen til å oppnå orgasme, og er heller ikke summen av hele vårt erotiske liv.
Alt dette kan være en del av vår seksualitet, men behøver ikke å være det. Seksualitet omfatter så mye mer, den finnes i den energien som driver oss til å søke kjærlighet, kontakt, varme og nærhet, den uttrykkes i det vi føler, hvordan vi beveger oss, hvordan vi berører andre og selv blir berørt.
Seksualiteten handler om å være sensuell, såvel som å være seksuell. Seksualiteten påvirker altså våre tanker, følelser, handlinger, og vårt samspill med andre mennesker." 

Samtalen

For mange er det første gang de skal snakke med en sexologisk rådgiver, eller kanskje første gang de skal snakke med noen i et hjelpeapparat overhode. Her kan du lese hvordan en time generelt ser ut. 

Når du ankommer Nova Helseklinikk, kan du sette deg i ventesonen til høyre eller venstre. Din rådgiver vil komme ut og hente deg når timen starter. Du får tilbud om noe å drikke, og du vil få kort informasjon om taushetsplikt o.l. Du får mulighet til å stille spørsmål/be om avklaringer før vi begynner.
Deretter vil du/dere bli bedt om å fortelle hvorfor dere har bestilt time. Når problemstillingen er avklart, vil rådgiveren stille spørsmål for å avklare og avdekke utfordringen man beskriver. 

Mange oppsøker sexologisk rådgivning av ulike grunner. Noen ganger kan faktaopplysninger om kroppsfunksjoner, seksualitet generelt og annen kunnskap, være det som skal til for å avhjelpe problemstillingen.
Ved de tilfellene problemstillingen er mer kompleks, som ved utfordring i parforholdet, psykiske utfordringer, skamfølelse, angst, lystproblematikk o.l, vil det være naturlig å bruke mer tid. Det hender du får hjemmelekser, øvelser, eller oppgaver du må løse, for så å komme tilbake til oppfølgende time. Hvor mange timer som trengs, avhenger av mange faktorer. Noen opplever at informasjon fra første time er tilstrekkelig, mens andre kommer tilbake mellom 3-10 ganger. For noen, trengs det ennå flere timer dersom situasjonen tilsier det. Du/dere, er selv med på å bestemme dette, og opplegget lages i samarbeid med hva den enkelte føler seg komfortabel med.

Sexologisk rådgivning er samtaleterapi. Ingen skal vise frem kroppen sin eller gjøre øvelser på kontoret. Du vil få hjelp til å sette ord på utfordringen din i trygge omgivelser. Du vil også få den kunnskapen og hjelpen det er mulig å gi knyttet til utfordringen, og på sikt - forhåpentligvis - få en sunn seksuell helse du/dere kan finne glede og nytelse i.
Noen er bekymret for at deres problemstilling er for vanskelig, tabubelagt eller flaut å snakke om. En sexologisk rådgiver har hørt om det meste fra før, og vil ikke dømme - men forstå og bidra til å løse utfordringene man står i.

Fotogalleri

Hva er sexologisk rådgiving?

PLISSIT-modellen

Modellen er en pyramide, hvor de fleste sexologiske utfordringer kan løses på de første nivåene. Forkortelsen står for:
Permission = Tillatelse til å snakke om seksualitet
Limited information = Begrenset informasjon, eksempelvis psykoedukasjon og seksualopplysning

Spesific suggestions = Spesifikke forslag fra rådgiveren. Disse forslagene krever ofte oppfølgingssamtaler.

Intensiv therapy - Intensiv terapi. (Utføres ikke av sexologiske rådgivere. Dette kan innebære kjønnsbekreftende behandling, eller at noen klienter må motta psykoterapi hos spesialister først.)

Autorisert helsepersonell

Sexolog er ikke en beskyttet tittel.
Det betyr at alle og en hver kan kalle seg sexolog. En sexologisk rådgiver derimot, har fullført en 60 stp videreutdanning. En sexologisk rådgiver har dermed oftest en grunnutdanning i bunn. Noen er sykepleiere, psykologer, barnevernspedagoger, leger osv. I tillegg kan sexologiske rådgivere via bl.a klinisk praksis og omfattende veiledning, bli autorisert som spesialist i sexologisk rådgivning, eller klinisk sexolog. 
Norsk forening for klinisk sexologi har laget en oversikt over godkjente sexologiske rådgivere. Oversikten finner du her: 
www.finnensexolog.no

Seksuell helse

Et godt seksualliv er av stor betydning for enkeltindividets velvære og for å etablere og bevare nære relasjoner. På samme måte som helse er en fundamental menneskerettighet, må også den seksuelle helsen være det. Seksuell helse kan defineres som fysisk, mentalt og sosialt velvære knyttet til egen seksualitet. Seksualiteten er et grunnbehov som utgjør et aspekt av å være menneske, og som ikke kan skilles fra andre livsaspekter.  

Seksualopplysning

Seksualopplysningen de fleste har mottatt i oppvekst har vært mangelfull. Det florerer av myter og skam knyttet til seksualiteten vår. En sexologisk rådgiver danner et trygt rom hvor man kan snakke sammen om seksualitet uten frykt for fordømmelse. Ved bruk av psykoedukasjon, tilegnes du den nødvendige kunnskapen du trenger for å håndtere og forstå egen situasjon.  En sexologisk rådgiver kan også gi deg konkrete forslag og øvelser tilpasset dine utfordringer.

Bio-psyko(spirit)-sosial modell 

Vår seksualitet er sammensatt og kompleks. For å forstå den, må en sexologisk rådgiver ha basiskunnskaper om menneskelig biologi, psykologiske prosesser, sosiale konstruksjoner- og påvirkninger, samt kunnskap om seksualitetens historie. Eksempelvis kan ereksjonssvikt handle om biologiske faktorer, men også om forventningspress e.l. For å kartlegge dine utfordringer, bruker en sexologisk rådgiver ofte anamneser for å finne årsaken til den enkeltes problem. 

Strategiplan for seksuell helse (2017 - 2022)

Helsedirektoratets strategiplan for seksuell helse setter fokus på viktigheten av seksuell helse i et livsløpsperspektiv. Strategiplanen stiller en del krav til helse- og omsorgspersonell. Er din arbeidsplass i behov av oppstartshjelp for iverksettelse av de nye føringene fra helsedirektoratet, eller på annen måte trenger hjelp til å følge opp dine brukere/klienters seksuelle rettigheter, ta kontakt for en uforpliktende samtale og pristilbud for koordinering eller opplæring.

 

Kontakt 

Vi har online booking slik at du kan finne en tid som passer deg. Du kan også sende epost eller ringe inn dersom det skulle være behov for det. 

Bildeillustrasjoner: Nathalie W. Bunes