Sexolog

Marita k w Andersen

Spesialist i sexologisk rådgivning og klinisk barnevernspedagog

Marita er utdannet barnevernspedagog, med videreutdanning i sexologi. Hun fikk i 2018 NACS autorisasjon som spesialist i sexologisk rådgivning. Hun er godkjent faglig veileder, og klinisk barnevernspedagog via FO.

Marita sitter i pedagogisk utvalg ved NFKS og i profesjonsfaglig utvalg FO Viken, avd Østfold. Marita er fremdiftsansvarlig i SOSH (seksualopplysning og seksuell helse), og har arbeidet med midler fra helsedirektoratet knyttet til strategiplan for seksuell helse (2017-2022) 

Marita har syv års erfaring som saksbehandler i barneverntjenesten, og ti års erfaring fra miljøterapi i kommunale og statlige institusjoner (EMA, ungdomsinstitusjon omsorg, enetiltak, akutt barnehjem). Hun har også fulgt opp seksuelle utfordringer hos klienter ved lavterskel psykisk helsetilbud.

Marita er opptatt av å dele kunnskap som kan hjelpe den enkelte i de utfordringene de står i. Hun ønsker å gjøre den enkelte selvhjulpen og trygg i sin egen seksualitet, og i sitt eget liv. Det er i tillegg viktig at man opplever seg sett, hørt og trygg i samtalerommet. Samarbeid om din helse


FOSH - Familie, oppvekst og seksuell helse

Navnet FOSH er forretningsnavnet på Marita k w Andersens enkeltmannsforetak. Navnet er en samlebetegnelse på de fagområdene Marita k w Andersen har i sin kompetansepakke. 

Tverrfaglig samarbeid

Marita k w Andersen har kontor på Nova helseklinikk. Nova er en tverrfaglig helseklinikk på Lande i Sarpsborg. Her er det samlet kompetanse på ulike helsetjenester under samme tak. 
Fysisk og psykisk helse kan påvirke vår seksualitet. Hos Nova har vi både psykomotorisk fysioterapeut, og helsepersonell med kunnskap om bekkenbunn, spenninger, smerter og andre utfordringer.

Se nettsiden for mer informasjon om NOVA helseklinikk https://www.novahelseklinikk.no/


Bildeillustrasjoner: Nathalie W. Bunes