Spesialist i sexologisk rådgivning & barnevernspedagog 

Alle mennesker er født med en seksualitet, og en seksuell helse. Så mange som 11% av befolkningen har til en hver tid et seksuelt problem. En sexologisk rådgiver kan hjelpe enkeltpersoner, par og familier til å løse disse utfordringene, og fremme livskvalitet. 

Hva er sexologisk rådgiving?

 

Seksuell helse

Et godt seksualliv er av stor betydning for enkeltindividets velvære og for å etablere og bevare nære relasjoner. På samme måte som helse er en fundamental menneskerettighet, må også den seksuelle helsen være det. Seksuell helse kan defineres som fysisk, mentalt og sosialt velvære knyttet til egen seksualitet. Seksualiteten er et grunnbehov som utgjør et aspekt av å være menneske, og som ikke kan skilles fra andre livsaspekter.  

Seksualopplysning

Seksualopplysningen de fleste har mottatt i oppvekst har vært mangelfull. Det florerer av myter og skam knyttet til seksualiteten vår. En sexologisk rådgiver danner et trygt rom hvor man kan snakke sammen om seksualitet uten frykt for fordømmelse. Ved bruk av psykoedukasjon, tilegnes du den nødvendige kunnskapen du trenger for å håndtere og forstå egen situasjon.  En sexologisk rådgiver kan også gi deg konkrete forslag og øvelser tilpasset dine utfordringer.

Bio-psyko(spirit)-sosial modell 

Vår seksualitet er sammensatt og kompleks. For å forstå den, må en sexologisk rådgiver ha basiskunnskaper om menneskelig biologi, psykologiske prosesser, sosiale konstruksjoner- og påvirkninger, samt kunnskap om seksualitetens historie. Eksempelvis kan ereksjonssvikt handle om biologiske faktorer, men også om forventningspress e.l. For å kartlegge dine utfordringer, bruker en sexologisk rådgiver ofte anamneser for å finne årsaken til den enkeltes problem. 

 

Kontakt 

Vi har online booking slik at du kan finne en tid som passer deg. Du kan også sende epost eller ringe dersom det skulle være behov for det. 

Nyheter om FOSH


Trekning av gratis time hos Spesialist i sexologisk rådgivning!

Oktober er måneden for Rosa sløyfe-aksjonen og bevisstgjøring rundt brystkreft. Spesialist i sexologisk rådgivning ved Nova helseklinikk, ønsker å sette fokus på hvordan brystkreft også kan påvirke vår seksuelle helse og livskvalitet. Brystene er en erogen sone for mange, og med cellegift, påvirkes hormonbalansen i kroppen vår som fører med seg mange endringer. Hvordan finne tilbake til en god seksuell helse etter kreft, og hvordan bli kjent med den endrede kroppen vår, er eksempler på temaer man kan få hjelp til.Du kan melde på deg selv, eller en venn/partner/familiemedlem ved å sende epost med tittelen "Rosa sløyfe" til marita@novahelseklinikk.no. Skriv ned navn og nummer til den du ønsker å melde på. Trekningen blir tatt kl 19:00 den 25. oktober 2021!


Bildeillustrasjoner: Nathalie W. Bunes