Sexolog

FOSH -
Familie, Oppvekst og Seksuell Helse
 

Alle mennesker er født med en seksualitet, og en seksuell helse. Så mange som 11% av befolkningen har til en hver tid et seksuelt problem. En sexologisk rådgiver kan hjelpe enkeltpersoner, par og familier til å løse disse utfordringene, og fremme livskvalitet. 

Kundeanbefalinger

 "Det har vært utrolig fint å ha samtaler med deg og vi har fått så utrolig mye ut av det. " 

Anonymt par 

April.22

"Jeg lærer alltid noe nytt i timene."Anonym mann

Januar. 22

"Det er godt å få snakket med noen andre om seksualitet, så det ikke bare surrer inni hodet."

Anonym mann
Desember. 21

Hva er sexologisk rådgiving?

 

Seksuell helse

Et godt seksualliv er av stor betydning for enkeltindividets velvære og for å etablere og bevare nære relasjoner. På samme måte som helse er en fundamental menneskerettighet, må også den seksuelle helsen være det. Seksuell helse kan defineres som fysisk, mentalt og sosialt velvære knyttet til egen seksualitet. Seksualiteten er et grunnbehov som utgjør et aspekt av å være menneske, og som ikke kan skilles fra andre livsaspekter.  

Seksualopplysning

Seksualopplysningen de fleste har mottatt i oppvekst har vært mangelfull. Det florerer av myter og skam knyttet til seksualiteten vår. En sexologisk rådgiver danner et trygt rom hvor man kan snakke sammen om seksualitet uten frykt for fordømmelse. Ved bruk av psykoedukasjon, tilegnes du den nødvendige kunnskapen du trenger for å håndtere og forstå egen situasjon.  En sexologisk rådgiver kan også gi deg konkrete forslag og øvelser tilpasset dine utfordringer.

Bio-psyko(spirit)-sosial modell 

Vår seksualitet er sammensatt og kompleks. For å forstå den, må en sexologisk rådgiver ha basiskunnskaper om menneskelig biologi, psykologiske prosesser, sosiale konstruksjoner- og påvirkninger, samt kunnskap om seksualitetens historie. Eksempelvis kan ereksjonssvikt handle om biologiske faktorer, men også om forventningspress e.l. For å kartlegge dine utfordringer, bruker en sexologisk rådgiver ofte anamneser for å finne årsaken til den enkeltes problem. 

 

Kontakt 

Vi har online booking slik at du kan finne en tid som passer deg. Du kan også sende epost eller ringe dersom det skulle være behov for det.